Waarom Schadehulp?

Bij iedere schademelding ondersteunt Schadehulp Expertisediensten u zo optimaal mogelijk zodat u schade volledig wordt vergoed en u ontvangt waarop u op basis van de polisvoorwaarden recht heeft. Ook vinden wij het van zeer groot belang dat de schade snel en vakkundig wordt afgewikkeld.

Schadehulp is in 2000 opgericht en heeft dus een zeer ruime ervaring. Jaarlijks behandelen wij met onze bedrijven meer dan 12000 schademeldingen. Ons zeer ervaren en gedreven team bestaat uit schadebehandelaars en experts.

Wij werken met een professioneel landelijk netwerk van schoonmaakbedrijven, schadeherstellers, aannemers en schilders. Hierin hebben wij geen financiële belangen. Als gedupeerde kunt u gebruikmaken van ons netwerk, maar u heeft de volledige vrijheid om de schade te laten repareren door wie u wilt.

In de polisvoorwaarden is bepaald dat een contra-expert maximaal van uw verzekeraar een vergoeding ontvangt die gelijk is aan de vergoeding die de verzekeraar betaald aan de eerste, door de verzekeraar ingeschakelde, expert. Schadehulp Expertisediensten afdeling contra-expertise garandeert particulieren dat zij voor onze werkzaamheden nooit een aanvullende nota ontvangt als blijkt dat onze factuur maar gedeeltelijk door uw verzekeraar wordt betaald. Dat is ons ondernemersrisico en uw garantie! Bij bedrijfsmatige risico’s stemmen wij vooraf ons tarief en eventueel maximaal doorbelaste kosten schriftelijk af.