U heeft reisschade?

Ook tijdens de vakantie zit een ongeluk in een klein hoekje. Zijn er wat spulletjes verloren, dan kunt u na de vakantie de schade melden, maar heeft u direct hulp nodig, klik dan hier en neem contact op met de Verzekeraars Hulp Dienst.

Direct doen!
Het is moeilijk aan te geven wat u direct dient te doen bij het melden van een reisschade. Immers dat is zeer afhankelijk van de gebeurtenis. Is er sprake van een noodsituatie neem dan direct contact op met de Verzekeraars Hulp Dienst. De alarmnummers staan per verzekeraar vermeld. De VHD zal u helpen en begeleiden bij de te nemen maatregelen. Heeft u te maken met een diefstal of inbraak doe dan altijd aangifte bij de politie.

Noodmaatregelen

  • Als bank en/of giropassen, betaalkaarten of creditcards zijn gestolen laat deze dan zo snel mogelijk blokkeren.
  • Vertel uw pincode nooit aan iemand. Uw bank en de politie zullen u nooit vragen naar de pincode. Om een bankpas te blokkeren zijn deze gegevens niet nodig.

Schademelden
De VHD zal u helpen bij noodmaatregelen. Na thuiskomst dient u de schade formeel bij uw verzekeraar te melden door het invullen van een schadeformulier. Op het formulier staan uw persoonlijke gegevens. Vul bij een kleine reisschade zo volledig mogelijke de oorzaak (toedracht) van de schade in. Bij een grote schade kan uw verzekeraar een schade-expert inschakelen.

Bewijsmateriaal
U dient de door u ingediende schadeclaim te onderbouwen met bewijsmateriaal waaruit blijkt dat u de gestolen of beschadigde goederen in uw bezit had en/of de noodzakelijk door u gemaakte kosten ook daadwerkelijk heeft gemaakt. Aankoopnota’s, bankafschriften, maar ook foto’s kunnen dit bewijs leveren.

Expert
Uw verzekeraar heeft altijd de mogelijkheid een schade-expert inschakelen om de hoogte van de schade vast te stellen.

Schadehulp
Schadehulp zal u gedurende de gehele afwikkeling van de schade bijstaan en begeleiden zodat de schade soepel en snel kan worden afgewikkeld. Wij verzoeken u de reisschade na thuiskomst op de eerst komende werkdag te melden. Wij zullen uw verzekeraar op de hoogte brengen.

Reisschade melden

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- Schadehulp optreedt als uw schadebehandelaar
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene en betalingsvoorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Verzekeraars Hulp Dienst (VHD)
Is er sprake van een noodsituatie of moet uw auto worden afgesleepd? Neem dan direct contact op met de Verzekeraars Hulp Dienst. De alarmnummers staan per verzekeraar vermeld. De VHD zal u helpen en begeleiden bij de te nemen maatregelen.

Klik hier voor het alarmnummer van uw verzekeraar

Schadehulp helpt u met de afwikkeling van uw reisschade.

Ga naar...

Schadeformulier reisschade
Politieaangifte