Overige schade

Het is altijd vervelend als u een schade is overkomen. Schadehulp helpt waar mogelijk bij de afwikkeling zodat u de gebeurtenis zo snel mogelijk weer kunt vergeten.

Wat moet ik doen?

  • Hulp aan slachtoffers bieden en hulpdiensten raadplegen.
  • Persoonlijke gegevens uitwisselen.
  • Getuigen van het ongeval zoeken en gegevens noteren.
  • Schadeformulier invullen.
  • Foto's maken.

Direct doen!
Het is moeilijk aan te geven wat u in het algemeen moet doen bij het melden van een schade. Immers dat is zeer afhankelijk van de gebeurtenis. Is er sprake van een noodsituatie neem dan direct contact op met de verzekeraars hulp dienst. De alarmnummers staan onder aan deze pagina per verzekeraar vermeld. De VHD zal u helpen en begeleiden bij de te nemen maatregelen. Heeft u te maken met een diefstal of inbraak doe dan altijd aangifte bij de Politie.

Blijf rustig kalm en beleefd en inventariseer de situatie. Is er sprake van uitsluitend materiele schade? Wissel dan de naam en adresgegevens uit. Kijk of er getuigen zijn en noteer ook daarvan de naam en het telefoonnummer. Maak indien mogelijk een foto van de situatie. Zijn er gewonden? Dan is het nodig direct hulp te verlenen en de hulpdiensten 112 te waarschuwen.

Schadeformulier
Vul zo volledig mogelijk het schadeformulier in en geef en zo duidelijk mogelijke toedracht van de schade. Uw verzekeraar zal aan de hand van de gebeurtenis en wettelijke bepalingen beoordelen hoe de schade geregeld dient te worden.

Getuigen
De naam en adres gegevens van de getuigen moeten op het schadeformulier worden genoteerd. Schadehulp zal na ontvangst van de schademelding automatisch de getuigen aanschrijven.

Situatie ter plaatse
Het vergemakkelijkt het regelen van de schade als er foto's van de situatie ter plekke zijn gemaakt. Ook is een algehele foto van de situatie is zeer wenselijk.

Schadehulp
Schadehulp zal u gedurende de gehele afwikkeling van de schade bijstaan en begeleiden zodat de schade soepel en snel kan worden afgewikkeld. Voor al uw vragen en opmerkingen gedurende de gehele afhandeling van de schade kunt u Schadehulp raadplegen.

Ruitschade melden

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- Schadehulp optreedt als uw schadebehandelaar
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene en betalingsvoorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Verzekeraars Hulp Dienst (VHD)
Is er sprake van een noodsituatie of moet uw auto worden afgesleepd? Neem dan direct contact op met de Verzekeraars Hulp Dienst. De alarmnummers staan per verzekeraar vermeld. De VHD zal u helpen en begeleiden bij de te nemen maatregelen.

Klik hier voor het alarmnummer van uw verzekeraar

Schadehulp helpt u met de afwikkeling van uw schade.

Ga naar...

Schadeformulier overige schadegebeurtenis
Politieaangifte