U heeft brandschade?

Na een grote brandschade komen er veel vragen op u af. Waar verblijf ik de komende tijd. Hoe gaat het met mijn dierbare spullen. Naast de begeleiding en de afwikkeling van de schade helpt Schadehulp u ook met het antwoord op deze vragen.

Wat moet ik doen?

  • Mens en dier in veiligheid brengen.
  • Kleine brand proberen te blussen.
  • Grote brand 112 bellen en brandweer inschakelen.

Direct doen!
Blijf rustig en inventariseer de situatie. Red mens en dier en blus de brand indien u deze zelf kunt blussen zonder dat u of een ander hierbij gevaar loopt. Lukt het niet om direct de brand onder controle te krijgen bel dan 112 en geeft de brandmelding door. Wacht op de brandweer en ga niet zelf opnieuw een gevaarlijke reddingspoging ondernemen.

Salvage-coördinator
Bij een grote brand schakelt de brandweercommandant een salvage-coördinator in. Deze salvage coördinator (schade-expert) zal in overleg met u direct schadebeperkende maatregelen treffen, bijvoorbeeld het inschakelen van een reconditioneringsbedrijf. Tevens informeert hij via de verzekeraarshulpdienst de betrokken verzekeraars. Ook zal de coördinator u helpen met noodmaatregelen zoals bijvoorbeeld het tijdelijk verblijf elders.

Contra-expert
Direct na het inschakelen van de brandweer zult u al worden gebeld door allerlei contra-experts die u willen helpen bij de afwikkeling van uw brandschade. Ga hier niet op in, maar neem zo snel mogelijk contact op met Schadehulp of uw tussenpersoon. Schadehulp is in noodsituaties 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en komt indien noodzakelijk direct ter plekke.

Schadeformulier
Via het schadeformulier meldt u formeel de schade bij uw verzekeraar aan. Ook bij het inschakelen van een schade-expert door uw verzekeraar is het noodzakelijk dat u een schadeformulier invult. Op het formulier staan uw persoonlijke gegevens. Vul bij een kleine brandschade de oorzaak (toedracht) van de schade in. Bij een grote schade waarbij een expert wordt ingeschakeld kunt u volstaan met het woord brandschade.

Expert
Uw verzekeraar zal meestal een schade-expert inschakelen om de schade vast te stellen. In veel gevallen zal de expert dat prima doen. Maar, de expert vertegenwoordigt wel de belangen van zijn opdrachtgever: uw verzekeringsmaatschappij. Schadehulp zal daarom samen met u beoordelen of het inschakelen van een contra-expert, wenselijk is.

Schadehulp
Schadehulp zal u gedurende de gehele afwikkeling van de schade bijstaan en begeleiden zodat de schade soepel en snel kan worden afgewikkeld. Wij verzoeken u de brandschade zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de eerst komende werkdag te melden. Wij zullen uw verzekeraar direct op de hoogte brengen en hem verzoeken een schade-expert in te schakelen. Afhankelijk van de omvang van de schade zullen wij samen met u beoordelen of contra-expertise wenselijk is.

Brandschade melden

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- Schadehulp optreedt als uw schadebehandelaar
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene en betalingsvoorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Bent u het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert van uw verzekeraar of heeft u te maken met een grote schade waarbij u ondersteund wilt worden? Neem dan contact met ons op.

Schadehulp helpt u met de afwikkeling van uw brandschade.

Schadehulp Expertisediensten BV verzorgt voor particulieren en ondernemingen contra-expertisediensten en helpt u om de schade zo snel mogelijk af te handelen zonder dat u er aan te kort komt. Menselijk, vakkundig en zonder valkuilen.

Bij het afsluiten van de polis zijn afspraken gemaakt waarop u recht heeft en waarvoor u premie heeft betaald. Contra-expertise is zo’n recht. Klik hier om uw contra-expertise aan te melden.

Ga naar...

Schadeformulier brand
Politieaangifte