U heeft autoschade?

Wij verzorgen de administratieve afwikkeling van uw autoschade. Heeft u een ongeval gehad waarbij de auto moet worden weggesleept? Klik dan hier voor de Verzekeraars Hulp Dienst.

Wat moet ik doen?

  1. Hulp aan slachtoffers bieden en hulpdiensten raadplegen.
  2. Persoonlijke gegevens uitwisselen.
  3. Getuigen van het ongeval zoeken en gegevens noteren.
  4. Schadeformulier invullen.
  5. Foto's maken.

Direct doen!
Blijf rustig kalm en beleefd en inventariseer de situatie. Is er sprake van uitsluitend blikschade, wissel dan snel de naam en adresgegevens uit. Maak een foto van het kenteken van de auto van de tegenpartij. Kijk of er getuigen zijn en noteer ook daarvan de naam en het telefoonnummer. Maak indien mogelijk een foto van de situatie en spreek samen af bij de dichtstbijzijnde parkeerplaats. Zijn er gewonden, dan is het nodig direct hulp te verlenen en de hulpdiensten 112 te waarschuwen. Laat dan de voertuigen staan tot nadere instructies van bijvoorbeeld de politie of andere hulpverleners.

Schadeformulier invullen
Klik hier om uitleg te krijgen hoe u het beste het schadeformulier in kunt vullen.

Schadeformulier
Probeer altijd met de tegenpartij een aanrijdingsformulier in te vullen. Het maakt niet uit welke partij A of B invult. Let ook op dat de datum en de plaats van de aanrijding. Vermeld altijd het juiste kenteken. Aan de hand van het kenteken kunnen wij nagaan waar het voertuig verzekerd is.
Op het midden van de voorzijde staan een aantal vakjes opgenomen waarbij u het vakje kunt aanvinken dat op de situatie van toepassing is. Lees deze goed en vul geen vakjes in die onjuist zijn, dit levert bij de schaderegeling problemen op. Ook voor wat betreft de situatieschets midden onderaan het formulier is het van belang de situatie zo juist mogelijk weer te geven. In principe tekenen beide partijen het formulier. Let hierbij op. Indien u van mening bent dat het formulier niet juist is ingevuld of de situatieschets niet weergeeft wat er echt is gebeurd moet het u formulier niet ondertekenen. Thuis dient u de achterzijde zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur nadien zo spoedig mogelijk het formulier aan Schadehulp.

Getuigen
De naam en adres gegevens van de getuigen moeten op het schadeformulier worden genoteerd. Schadehulp zal na ontvangst van de schademelding automatisch de getuigen aanschrijven.

Situatie ter plaatse
Het vergemakkelijkt het regelen van de schade als er foto’s van de situatie ter plekke zijn gemaakt. Ook is een algehele foto van de verkeerssituatie (bijvoorbeeld het kruispunt of het fietspad) met daarop de verkeersborden zeer wenselijk.

Politie
De politie komt voor een aanrijding met alleen materiele schade niet meer ter plaatse. Als de feiten goed worden vastgelegd in het aanrijdingsformulier is dit ook niet noodzakelijk. Mocht de tegenpartij niet willen meewerken aan het invullen van dit formulier of feiten willen verdraaien, noteer dan in ieder geval het kenteken van de tegenpartij. U kunt dan achteraf aangifte doen bij de politie.

Schadehulp
Schadehulp zal u gedurende de gehele afwikkeling van de schade bijstaan en begeleiden zodat de schade soepel en snel kan worden afgewikkeld. Wij verzoeken u de schade op de eerst komende werkdag te melden. Is uw voertuig all risks verzekerd, dan zullen wij de schade met u en uw verzekeraar afwikkelen en ervoor zorgen dat uw voertuig hersteld wordt. Bent u uitsluitend WA verzekerd, dan maakt u gebruik van de (gratis) verhaalschadeservice. Kijk op www.verhaalschade.nl.

Autoschade melden

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- Schadehulp optreedt als uw schadebehandelaar
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene en betalingsvoorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Verzekeraars Hulp Dienst (VHD)
Is er sprake van een noodsituatie of moet uw auto worden afgesleepd? Neem dan direct contact op met de Verzekeraars Hulp Dienst. De alarmnummers staan per verzekeraar vermeld. De VHD zal u helpen en begeleiden bij de te nemen maatregelen.

Klik hier voor het alarmnummer van uw verzekeraar

Schadehulp helpt u met de afwikkeling van uw autoschade.

Extra informatie verhaalschadeservice
Schadehulp verhaalt voor u de materiële en letselschade op de tegenpartij. Door een unieke samenwerking met ruim 160 autoschadeherstellers door heel Nederland kunnen wij deze service geheel gratis aanbieden. Bent u taxichauffeur, autorijschoolhouder of verdient u op een andere manier uw inkomen met het beschadigde voertuig? Dan kunnen meestal ook de stilstand kosten op de tegenpartij worden verhaald. Informeer naar de mogelijkheden.

Klik hier om uw verhaalschade aan te melden

Ga naar...

Europeesch schadeformulier
Getuigenverklaring
Schadeformulier letselschade
Aanvraag Waarborgfonds
Politie aangifte
Aangesloten herstellers verhaalservice
Schadegarant